Opzeggen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient gedaan te worden bij de ledenadministratie – en dus NIET bij de trainer, coach, secretariaat of penningmeester. Afmelden voor het volgende seizoen dient vóór 1 juni te gebeuren door middel van onderstaand formulier. Alleen dan zijn er geen financiële verplichtingen voor het nieuwe seizoen.

 

Bij opzegging gedurende het seizoen blijft de contributie voor het volledige seizoen verschuldigd. De automatische incasso wordt, na verrekening van eventuele openstaande bedragen, automatisch stopgezet.