Veilig Sportklimaat

Compaen verlangt een VOG van jeugdbegeleiders
Vanaf seizoen 2017/2018 verlangen we een VOG van iedereen die in zijn functie minderjarigen begeleidt. Het gaat om functies als jeugdtrainers, jeugdcoaches en leiders van het jeugdkamp.
Personen in deze functie krijgen bericht van het bestuur hoe de VOG gratis aangevraagd kan worden.

Wat is een VOG?
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen als kwetsbare groep, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging hebben we een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van die maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, begeleiders of coaches. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Is er een aanleiding?
Nee, er zijn binnen de vereniging geen signalen van seksuele intimidatie. Wél zijn er in de media diverse gevallen van seksuele intimidatie aan de orde geweest, zowel in Nederland als in het buitenland. Deze berichten waren voor NOC*NSF aanleiding om te besluiten tot een onafhankelijke onderzoek en zijn voor het bestuur van Compaen de prikkel geweest om de VOG in te gaan voeren.

Vertrouwenscontactpersoon

Compaen vindt het belangrijk om een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleybal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We hebben met elkaar daar ook een gedragscode voor vastgesteld. Met elkaar zorgen we ervoor dat zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging voorkomen wordt. Dat is dan ook één van de redenen waarom Compaen een vertrouwenscontactpersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk, prettig en veilig blijft.

Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Bij wie kun je terecht?
Brenda van ’t Slot
vantslot.brenda@gmail.com