Concept Teamindelingen Jeugd 2023-2024

Beste Jeugdleden van Compaen,

Voor je ligt de concept teamindeling voor de jeugdteams. Zoals elk jaar hebben trainers/coaches en het jeugdbestuur geprobeerd om zoveel mogelijk voorkeuren te realiseren. Het is ook bekend dat dat helaas niet altijd lukt. Op deze link vind je de uitgangspunten die we bij de meiden- en jongensteams hebben gehanteerd en de concept teamindeling.