Beste Compaeners. Het seizoen 2019-2020 is officieel beëindigd. Alle leden en ouders van leden hebben hierover een mail ontvangen met nadere informatie. Het bestuur wenst iedereen veel sterkte en gezondheid toe!