Uitnodiging Algemene ledenvergadering v.v. Compaen op 16 oktober van 20.30-21.30 uur in de kantine van de Sporthal, Oostzaan

compaen

Uitnodiging Algemene ledenvergadering v.v. Compaen

Datum:      Dinsdag 16 oktober 2018

Tijd:         20:30 – 21:30 uur

Locatie:    Kantine sporthal Oostzaan

 

Aan de (ere-)leden van v.v. Compaen,

Aan de ouders van de jeugdleden van v.v. Compaen,

 

Hierbij nodigt het bestuur van v.v. Compaen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 16 oktober a.s. van 20.30 – 21.30 uur.

 

Ledenvergadering op een trainingsavond? Ja!

Deze vergadering is voor, door en van de leden, immers we zijn met elkaar een vereniging! Helaas was de opkomst van onze leden tijdens de laatste jaarvergadering(en) erg laag en daar wilden we wat aan doen. Daarom hebben we dit jaar als bestuur voor een iets andere opzet van de ledenvergadering gekozen, namelijk op de trainingsavond. We weten dan in ieder geval dat leden aanwezig kunnen zijn, dus dat is geen excuus meer voor een lage opkomst J.

 

Kort, maar krachtig? Ja!

Verder hebben we ervoor gekozen om het dit keer kort en bondig te houden en daarom maximaal een uur voor de vergadering te reserveren. Dit zal wel even wennen zijn voor een aantal van ons, maar we hopen hiermee uw (en onze) aandacht vast te kunnen houden, de belangrijkste punten te behandelen én tegelijkertijd de trainingen zo min mogelijk te onderbreken. Uiteraard is het mogelijk om na de vergadering nog even na te praten.

 

Geen trainen tussen 20.30 en 21.30 uur? Ja!

Tijdens dit uur, van 20.30 tot 21.30 zullen er geen trainingen gegeven worden om iedereen ook echt in de gelegenheid te stellen om aanwezig te kunnen zijn (het licht gaat in de hal ook uit). Ook is het uur zó gekozen dat de ‘pijn’ van het missen van trainingsuren redelijke verdeeld is over de teams. Voor 21.30 en van 21.30 tot 23.00 uur kunnen de teams dus gewoon trainen. Dit betekent dat de velden om 20.30 niet opgeruimd hoeven te worden. Wil het team dat na 21.30 uur nog wil trainen, dit even aan mij doorgeven?

 

Alle leden en ouders van jeugdleden welkom? Ja!

 

 

Namens het bestuur van Compaen,

 

Sabine Rummens, secretaris

secretariaat@vv-compaen.nl