Beste Compaeners,


Zoals jullie ongetwijfeld al wisten, ontstond er tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering op 15 oktober jl. door het vertrek van de voorzitter een vacature binnen het bestuur. Die avond ben ik na afloop naar Paul gestapt en heb aangegeven dat ik eventueel wilde helpen deze open gevallen plaats in te vullen. Enfin, zo gezegd, zo gedaan! En dus werd ik spoedig daarna uitgenodigd voor de bestuursvergadering en hebben we nader kennisgemaakt, wat vervolgens gisteren -18 december- uitmondde in de vaststelling dat we wel samen verder wilden. Nou zijn er misschien mensen die zich afvragen: “Wie is Lex Buskens?”

Al jaren geleden kwam ik in aanraking met Compaen en daar ben ik, met hier en daar een pauze, nooit van los gekomen. En dan heb ik het al snel over een start in 1977 of daaromtrent, nadat ik in 1975 verhuisd was vanuit Ursem, waar ik ook al volleybalde en competitie speelde. Jarenlang volleybalrecreant, in het bestuur/commissies gezeten, gewerkt aan de Compaenpraat, in het bestuur van de op te richten Stichting Sporthal Oostzaan als secretaris gekomen en later als zgn. Bouwheer van de sporthal, zoals dat heet, de hele bouw met alle procedures ervoor en erna begeleid. Heel vroeger ook nog trainer/coach van een jeugdteam geweest en de laatste twee jaar weer trainer van de recreanten dames op de dinsdagochtend.
Omdat ik nu wat meer vrije tijd heb, wil ik graag proberen Compaen uit de impasse te helpen door op het bestuurlijke vlak mij nuttig te maken voor mijn vertrouwde vereniging.
Volgend jaar, bij de nieuwe Algemene Leden Vergadering zal u gevraagd worden of u kunt instemmen met mijn benoeming als bestuurslid (met terugwerkende kracht, zoals de Statuten dat voorschrijven). Graag tot in de sporthal van Oostzaan of gewoon in het dorp!
Lex Buskens