Er mag weer écht gevolleybald worden!

Vanaf woensdag 26 januari 2022 starten de competities weer! Ook zijn toeschouwers weer welkom en is de kantine geopend. Wel zijn er nog een aantal maatregelen van kracht.

Goed nieuws! Eindelijk mag er weer écht gevolleybald worden. Vanaf  26 januari 2022 worden dan ook de eerste wedstrijden weer gespeeld in competitieverband. Ook zijn toeschouwers weer welkom, zij het onder voorwaarden. Dit geldt eveneens voor de kantine, ook deze mag haar deuren weer onder voorwaarden openen. Daarbij worden ook de quarantaineregels versoepeld.

We mogen weer, zij het onder voorwaarden
Om de besmettingscijfers zo laag mogelijk te houden, zijn er een aantal maatregelen van kracht om sport te kunnen beoefenen, maar ook voor het bezoeken van een wedstrijd en de kantine. Deze vind je hieronder in het kort.

Voorwaarden sport: trainen en competitie
Om in groepsverband binnensport te beoefenen is een coronatoegangsbewijs vereist voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor het spelen van wedstrijden in competitieverband. Daarbij is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht en is ook de 1,5 meter afstandsregel van kracht, tenzij je volleybalt. Zowel trainingen als competitiewedstrijden mogen 22.00 uur plaatsvinden.

Voorwaarden toeschouwers
Toeschouwers zijn ook weer welkom in de tribunes. Wel moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen bij het bezoeken van een amateursportwedstrijd en vanaf 13 jaar bij een topsportwedstrijd, een mondkapje dragen bij verplaatsing en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Tenzij de bezoekers tot hetzelfde gezin behoren. Toeschouwers moeten om 22.00 uur de tribunes verlaten.

Voorwaarden gebruik kantine
Ook de kantine mag weer in gebruik worden genomen. Ook hiervoor geldt dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden vanaf 18 jaar bij entree, 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot elkaar en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Voor afhaal is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. De kantine moet om 22.00 uur haar deuren sluiten. Wel mag de kantine na 22.00 uur openblijven voor afhaal.

Uitzonderingen coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Aangepaste quarantaineregels
Ook de quarantaineregels zijn versoepeld. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Versoepelingen invalbepaling
Vanaf 22 januari 2022 gaat de competitie dus weer van start. Aangezien de besmettingsaantallen zullen stijgen, ongetwijfeld ook binnen het volleybal, gaat de Nevobo morgen de besturen en het wedstrijdsecretariaat van de verenigingen per e-mail informeren over de versoepelingen betreffende de invalbepalingen. Hiermee willen zij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk wedstrijden door kunnen gaan.

Ondanks de versoepeling van de quarantaineregels en invalbepalingen zal het nog steeds niet altijd lukken om voldoende spelers/speelsters op de been te krijgen. In die gevallen zal de Nevobo daar uiteraard soepel mee omgaan. Meer info wat in die situatie te doen zal morgen ook in de e-mail aan bestuur en wedstrijdsecretariaat worden meegenomen.