Noodoproep!

Beste ouders/verzorgers van de jeugdleden van Compaen, beste Compaenleden,

We staan weer aan de start van een nieuw en hopelijk mooi en –sportief- succesvol seizoen met al onze jeugdteams. De jeugdcommissie zorgt –samen met trainers en coaches- voor de opzet en indeling van de jeugdteams en maakt elke jaar de puzzel rond voor de trainingsindeling. De jeugdcommissie heeft haar werk verdeeld tussen aspiranten en CMV. Ondergetekende en Willy ‘doen’ de aspiranten, Ric en Marike ‘doen’ de CMV. Daarnaast runt Willy het wedstrijdsecretariaat voor de aspiranten en Ric coördineert de CMV toernooien in Oostzaan. Natuurlijk levert de jeugdcommissie ook hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals de instuif, Sinterklaas, de Compaendag, etc., maar de organisatie rond trainers, teams en wedstrijden is wel de belangrijkste taak van de Jeugdcommissie. Dit doen we allemaal zodat de teams elk jaar weer kunnen spelen en trainen en vooral plezier hebben in het volleybal!

Alle leden van de jeugdcommissie hebben dit de afgelopen jaren met veel plezier en inzet gedaan, maar het is nu hoog tijd geworden om de commissie te vernieuwen. Dit jaar zijn de voorzitter (ondergetekende) en de coördinator van de CMV (Ric) aftredend en niet-herkiesbaar en volgend jaar stoppen aan het eind van het seizoen zowel Willy met haar werk voor de jeugdcommissie, als Marike. Niet omdat we het niet leuk meer vinden, maar omdat onze kinderen geen jeugdleden meer zijn, of omdat we het gewoon al lang doen. Nu zullen jullie begrijpen dat het ons grote zorgen baart, hoe het nu straks verder moet met onze bloeiende jeugdafdeling als Willy en Marike er alleen voor staan, zeker met het oog op de voorbereidingen voor het seizoen 2018-2019.

noodoproepDaarom doe ik hierbij dan ook een hele dringende oproep aan jullie, ouders van de jeugdleden én leden van Compaen, om je aan te melden als lid van de jeugdcommissie van Compaen. Het is heel simpel, als er geen nieuwe leden van de JC komen, dan ligt de jeugdafdeling volgend jaar op zijn gat, om het maar eens zo te zeggen. Je kunt je bij mij of bij een van de andere leden van de JC melden, maar je kunt ook heel goed in koppels opgeven (dat hebben Willy en ik ook destijds gedaan). Dus als je denkt, “nou, ik zou het wel willen doen, maar niet alleen”, meld je dan met een mede-ouder aan.

Wil je weten wat het werk voor de jeugdcommissie inhoudt, neem dan gerust contact met mij op (tel. 06-53675009/s.h.rummens@gmail.com), of met een van de andere leden van de JC. Of spreek mij aan in de sporthal, waar ik nu wat meer de verrichtingen van de seniorenteams van onze kinderen zal gaan volgen. Nogmaals, we doen hierbij echt een dringend beroep op jullie, geef je op! Ik hoop dat we met deze oproep een mooie, nieuwe jeugdcommissie samen kunnen stellen, zodat jullie kinderen volgend seizoen ook allemaal kunnen blijven spelen en trainen.

Met vriendelijke groet,

Namens de jeugdcommissie van Compaen,

Sabine Rummens

(voorzitter)