Uitnodiging Algemene ledenvergadering v.v. Compaen

 

Datum:      Dinsdag 15 oktober 2019

Tijd:         20:30 – 21:30 uur

Locatie:    Kantine sporthal Oostzaan

Aan de (ere-)leden van v.v. Compaen,

Aan de ouders van de jeugdleden van v.v. Compaen,

Hierbij nodigt het bestuur van v.v. Compaen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 15 oktober a.s. van 20.30 – 21.30 uur.

Ledenvergadering op een trainingsavond? Ja!

Deze vergadering is voor, door en van de leden, immers we zijn met elkaar een vereniging! Net als vorig jaar hebben we er dit jaar voor gekozen om de ledenvergadering op de trainingsavond te houden. De opkomst en inbreng van de leden was vorig jaar groot (in tegenstelling tot de jaren daarvoor) en we willen dit graag opnieuw zo organiseren. We weten dan in ieder geval dat leden aanwezig kunnen zijn, dus dat is geen excuus meer voor een lage opkomst J.

Kort, maar krachtig? Ja!

Verder hebben we er dit jaar opnieuw voor gekozen om het kort en bondig te houden en daarom maximaal een uur voor de vergadering te reserveren. Zo houden we de aandacht vast, behandelen we de belangrijkste punten én tegelijkertijd onderbreken we zo min mogelijke de trainingen. Uiteraard is het mogelijk om na de vergadering nog even na te praten.

Geen trainen tussen 20.30 en 21.30 uur? Ja!

Tijdens dit uur, van 20.30 tot 21.30 zullen er geen trainingen gegeven worden om iedereen ook echt in de gelegenheid te stellen om aanwezig te kunnen zijn (het licht gaat in de hal ook uit). Ook is het uur zó gekozen dat de ‘pijn’ van het missen van trainingsuren redelijke verdeeld is over de teams. Voor 21.30 en van 21.30 tot 22.30 uur kunnen de teams dus gewoon trainen. Dit betekent dat de velden om 20.30 niet opgeruimd hoeven te worden. Wil het team dat na 21.30 uur nog wil trainen, dit even aan mij doorgeven?

Alle leden en ouders van jeugdleden welkom? Ja!

Namens het bestuur van Compaen,

Sabine Rummens, secretaris

secretariaat@vv-compaen.nl