Verslag ledenvergadering

Op 12 oktober werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. We hebben gemerkt dat niet alle (ouders)van leden in de gelegenheid waren om de vergadering bij te wonen. Via de link kun je de concept notulen vinden van de vergadering, waarin onder andere de nieuwe contributiebedragen en een update van het huishoudelijke reglement zijn vastgesteld.